Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

przedmarancza
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viasowa sowa
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viasatyra satyra

May 24 2017

0297 0f76

serious:

who were you?

3353 1292
przedmarancza
0758 c61d
Reposted fromkrzysk krzysk viamontak montak
przedmarancza
Reposted frommefir mefir viastrangeme strangeme
przedmarancza
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viabarock barock
przedmarancza
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viasowa sowa
3738 1499
Reposted fromdulcetflan dulcetflan viasowa sowa

May 22 2017

przedmarancza
9426 e319
Reposted fromdontbemad dontbemad viadontforgetme dontforgetme
przedmarancza
przedmarancza
przedmarancza
Reposted fromciarka ciarka viaBalladyna Balladyna

May 21 2017

przedmarancza
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viasowa sowa
przedmarancza
tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o7_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o3_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o5_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o6_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o2_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o1_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o4_400

Shāh Chérāgh (شاه چراغ‎‎) mausoleum and mosque in Shiraz, Iran, built around 1130 AD. (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamayamar mayamar

May 18 2017

przedmarancza
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia via2708 2708
przedmarancza
przedmarancza
8001 a17b
przedmarancza
1184 37fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via2708 2708
przedmarancza

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl