Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

przedmarancza
przedmarancza
Reposted fromciarka ciarka viaBalladyna Balladyna

May 21 2017

przedmarancza
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viasowa sowa
przedmarancza
tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o7_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o3_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o5_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o6_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o2_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o1_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o4_400

Shāh Chérāgh (شاه چراغ‎‎) mausoleum and mosque in Shiraz, Iran, built around 1130 AD. (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamayamar mayamar

May 18 2017

przedmarancza
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia via48hrs 48hrs
przedmarancza
przedmarancza
8001 a17b
przedmarancza
1184 37fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via48hrs 48hrs
przedmarancza

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

May 11 2017

przedmarancza
0224 384a
Reposted fromGIFer GIFer viasowa sowa

May 10 2017

przedmarancza

May 08 2017

przedmarancza
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
przedmarancza
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine vianimamie nimamie
przedmarancza
Play fullscreen
chroń mnie ode złego
Reposted fromkerosine kerosine
przedmarancza
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec

May 05 2017

0892 9aa7 500

May 02 2017

przedmarancza
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viakerosine kerosine

May 01 2017

0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viascorpix scorpix
przedmarancza
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl